Plan Dnia na obozie Wake Camp

8.00 – pobudka
9.00 – śniadanie
10.00-13.45 – zajęcia na obiektach / sport
14.00 -obiad
14.30-15.30 – siesta poobiednia / zajęcia z wychowawcą
15.30-18.45 – zajęcia na obiektach / sport
19.00 – kolacja
19.30-21.30 – zajęcia na obiektach / basen, sauna,świetlica
22.00 – cisza nocna

Odwiedziny po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem obozu. Prosimy o jego przestrzeganie, a odstępstwa od tej zasady tylko w uzasadnionych przypadkach. Mamy na względzie dobrą atmosferę wśród obozowiczów, zwłaszcza tych najmłodszych, którym zdarza się tęsknić za rodzicami.