Czy muszę mieć swój sprzęt?
Nie jest konieczny. Cały potrzeby ekwipunek jest dostępny na obozie. Poza dobrymi chęciami nie musisz mieć nic więcej ze sobą.

Jak dużo pływa się dziennie na wake’u?
Zasadniczo w ciągu dnia przewidziane są dwie sesje na wodzie po 2,5h. Istnieją odstępstwa od tego jeżeli koliduje to z innymi zajęciami przewidzianymi danego dnia lub pogodą.